100 mật khẩu ‘phổ biến’ có thể bị tấn công trong vòng chưa đầy một giây

Gadgets Now Bureau 19 tháng 11 năm 2020, 08:37 SA IST

FacebookTwitterLinkedin

1100

100 mật khẩu ‘phổ biến’ có thể bị tấn công trong vòng chưa đầy một giây

Danh sách mật khẩu tệ nhất hàng năm của NordPass đã bị loại bỏ. Danh sách ‘mật khẩu tồi tệ nhất năm 2020’ nêu chi tiết số lần mật khẩu đã bị lộ, được sử dụng và mất bao nhiêu thời gian để bẻ khóa mật khẩu đó. Báo cáo cho biết cách hầu hết người dùng sử dụng mật khẩu đơn giản, vì chúng dễ nhớ. Nhưng đây cũng là những mật khẩu rất dễ bẻ khóa đối với hacker. Dưới đây chúng tôi đã liệt kê 100 ‘mật khẩu phổ biến nhất’ có thể bị tin tặc bẻ khóa trong vòng chưa đầy một giây …

123456

2100

123456

Số người dùng: 2.543.285

Số lần tiếp xúc: 23.597.311

123456789

3100

123456789

Số lượng người dùng: 7.870.694

Số lần tiếp xúc: 961.435

mật khẩu

4100

mật khẩu

Số lượng người dùng: 360.467

Số lần tiếp xúc: 3.759.315

12345678

5100

12345678

Số lượng người dùng: 322.187

Số lần tiếp xúc: 2.944.615

111111

6100

111111

Số lượng người dùng: 230.507

Số lần tiếp xúc: 3,124,368

123123

7100

123123

Số lượng người dùng: 189.327

Số lần tiếp xúc: 2.238.694

12345

8100

12345

Số lượng người dùng: 188.268

Số lần tiếp xúc: 2,389,787

1234567890

9100

1234567890

Số lượng người dùng: 171.724

Số lần tiếp xúc: 2.264.884

1234567

10100

1234567

Số người dùng: 165.909

Số lần tiếp xúc: 2,516,606

qwerty

11100

qwerty

Số lượng người dùng: 156.765

Số lần tiếp xúc: 3,946,737

abc123

12100

abc123

Số lượng người dùng: 151.804

Số lần tiếp xúc: 2,877,689

000000

13100

000000

Số lượng người dùng: 122,982

Số lần tiếp xúc: 1.959.780

1234

14100

1234

Số lượng người dùng: 112.297

Số lần tiếp xúc: 1,296,186

Tôi mến bạn

15100

Tôi mến bạn

Số lượng người dùng: 106.327

Số lần tiếp xúc: 1.645.337

password1

16100

password1

Số lượng người dùng: 87.556

Số lần tiếp xúc: 2.418.984

123

17100

123

Số người dùng: 84.438

Số lần tiếp xúc: 1,042,952

123321

18100

123321

Số người dùng: 73.506

Số lần tiếp xúc: 928.060

654321

19100

654321

Số lượng người dùng: 69.148

Số lần tiếp xúc: 953.549

qwertyuiop

20100

qwertyuiop

Số lượng người dùng: 64.632

Số lần tiếp xúc: 1.108.463

123456a

21100

123456a

Số lượng người dùng: 57.472

Số lần tiếp xúc: 980.190

a123456

22100

a123456

Số lượng người dùng: 55.548

Số lần tiếp xúc: 684.476

666666

23100

666666

Số lượng người dùng: 53.146

Số lần tiếp xúc: 889.482

asdfghjkl

24100

asdfghjkl

Số lượng người dùng: 52,961

Số lần tiếp xúc: 547.528

987654321

25100

987654321

Số người dùng: 50.097

Số lần tiếp xúc: 599.177

zxcvbnm

26100

zxcvbnm

Số lượng người dùng: 46,952

Số lần tiếp xúc: 592.416

112233

27100

112233

Số lượng người dùng: 46.450

Số lần tiếp xúc: 543.303

20100728

28100

20100728

Số lượng người dùng: 44,914

Số lần tiếp xúc: 3,468

123123123

29100

123123123

Số lượng người dùng: 42.781

Số lần tiếp xúc: 505,507

công chúa

30100

công chúa

Số người dùng: 42.230

Số lần tiếp xúc: 489.024

123abc

31100

123abc

Số lượng người dùng: 40.431

Số lần tiếp xúc: 648.551

123qwe

32100

123qwe

Số lượng người dùng: 40,203

Số lần tiếp xúc: 726,928

ánh sáng mặt trời

33100

ánh sáng mặt trời

Số người dùng: 39.456

Số lần tiếp xúc: 418.052

121212

34100

121212

Số lượng người dùng: 39.342

Số lần tiếp xúc: 741.345

rồng

35100

rồng

Số người dùng: 39.011

Số lần tiếp xúc: 984.209

1q2w3e4r

36100

1q2w3e4r

Số lượng người dùng: 38.865

Số lần tiếp xúc: 658,945

159753

37100

159753

Số người dùng: 38.028

Số lần tiếp xúc: 442.018

123456789

38100

123456789

Số người dùng: 37.280

Số lần tiếp xúc: 7.870.694

pokemon

39100

pokemon

Số lượng người dùng: 37.197

Số lần tiếp xúc: 242.154

qwerty123

40100

qwerty123

Số lượng người dùng: 35.827

Số lần tiếp xúc: 624.152

con khỉ

41100

con khỉ

Số lượng người dùng: 34.124

Số lần bị lộ: 992.381

1qaz2wsx

42100

1qaz2wsx

Số lượng người dùng: 33.819

Số lần tiếp xúc: 775.475

abcd1234

43100

abcd1234

Số lượng người dùng: 33.179

Số lần tiếp xúc: 358,842

aaaaaa

44100

aaaaaa

Số lượng người dùng: 31,939

Số lần tiếp xúc: 401,780

bóng đá

45100

bóng đá

Số người dùng: 31.805

Số lần tiếp xúc: 314.004

123654

46100

123654

Số lượng người dùng: 31.649

Số lần tiếp xúc: 369.852

12345678910

47100

12345678910

Số lượng người dùng: 31.097

Số lần tiếp xúc: 167.550

bóng

48100

bóng

Số lượng người dùng: 30.751

Số lần tiếp xúc: 348.409

102030

49100

102030

Số lượng người dùng: 30.664

Số lần tiếp xúc: 237.904

11111111

50100

11111111

Số lượng người dùng: 30.336

Số lần tiếp xúc: 357.376

asdfgh

51100

asdfgh

Số người dùng: 30.281

Số lần tiếp xúc: 373.547

147258369

52100

147258369

Số lượng người dùng: 29.432

Số lần tiếp xúc: 242.324

qazwsx

53100

qazwsx

Số lượng người dùng: 29.192

Số lần tiếp xúc: 510.424

qwe123

54100

qwe123

Số lượng người dùng: 28,926

Số lần tiếp xúc: 642.523

bóng đá

55100

bóng đá

Số lượng người dùng: 28.496

Số lần tiếp xúc: 434,784

bóng chày

56100

bóng chày

Số lượng người dùng: 28,278

Số lần tiếp xúc: 326.058

1q2w3e4r5t

57100

1q2w3e4r5t

Số lượng người dùng: 28.092

Số lần tiếp xúc: 1.199.289

asdasd

58100

asdasd

Số lượng người dùng: 26.837

Số lần tiếp xúc: 281.210

222222

59100

222222

Số lượng người dùng: 26.836

Số lần tiếp xúc: 584,874

asd123

60100

asd123

Số người dùng: 26.310

Số lần tiếp xúc: 316,743

555555

61100

555555

Số lượng người dùng: 26.187

Số lần tiếp xúc: 558,726

a123456789

62100

a123456789

Số lượng người dùng: 26.051

Số lần tiếp xúc: 167.344

888888

63100

888888

Số lượng người dùng: 25.736

Số lần tiếp xúc: 347,798

7777777

64100

7777777

Số lượng người dùng: 25.634

Số lần tiếp xúc: 633.437

mẹ kiếp

65100

mẹ kiếp

Số lượng người dùng: 25.618

Số lần tiếp xúc: 557.507

1234qwer

66100

1234qwer

Số lượng người dùng: 25.598

Số lần tiếp xúc: 419.377

siêu nhân

67100

siêu nhân

Số lượng người dùng: 25.557

Số lần tiếp xúc: 343.392

147258

68100

147258

Số lượng người dùng: 24.643

Số lần tiếp xúc: 207,272

999999

69100

999999

Số lượng người dùng: 24.534

Số lần tiếp xúc: 360.129

159357

70100

159357

Số lượng người dùng: 24.359

Số lần tiếp xúc: 244.867

tình yêu123

71100

tình yêu123

Số người dùng: 23.758

Số lần tiếp xúc: 336.212

người đánh cá

72100

người đánh cá

Số lượng người dùng: 23.706

Số lần tiếp xúc: 249.469

màu tím

73100

màu tím

Số lượng người dùng: 23.214

Số lần tiếp xúc: 231.133

samantha

74100

samantha

Số lượng người dùng: 23.168

Số lần tiếp xúc: 218,728

charlie

75100

charlie

Số người dùng: 23,157

Số lần tiếp xúc: 315,953

bé gái

76100

bé gái

Số lượng người dùng: 23.139

Số lần tiếp xúc: 244.615

88888888

77100

88888888

Số người dùng: 22,984

Số lần tiếp xúc: 304.420

jordan23

78100

jordan23

Số lượng người dùng: 22.711

Số lần tiếp xúc: 333.759

789456123

79100

789456123

Số lượng người dùng: 22.592

Số lần tiếp xúc: 389.398

jordan

80100

jordan

Số lượng người dùng: 22.449

Số lần tiếp xúc: 305.014

anhyeuem

81100

anhyeuem

Số người dùng: 22.265

Số lần tiếp xúc: 47.486

sát thủ

82100

sát thủ

Số lượng người dùng: 22.242

Số lần tiếp xúc: 322,975

1q2w3e

83100

1q2w3e

Số lượng người dùng: 21.906

Số lần tiếp xúc: 513,929

lol123

84100

lol123

Số người dùng: 21.881

Số lần tiếp xúc: 188.087

qwerty1

85100

qwerty1

Số lượng người dùng: 21.610

Số lần tiếp xúc: 586.071

789456

86100

789456

Số lượng người dùng: 21.589

Số lần tiếp xúc: 293.902

naruto

87100

naruto

Số lượng người dùng: 21.458

Số lần tiếp xúc: 250,894

bậc thầy

88100

bậc thầy

Số lượng người dùng: 21.445

Số lần tiếp xúc: 318.868

maggie

89100

maggie

Số lượng người dùng: 21.366

Số lần tiếp xúc: 214,719

máy vi tính

90100

máy vi tính

Số người dùng: 21.330

Số lần tiếp xúc: 487.519

hannah

91100

hannah

Số lượng người dùng: 21.277

Số lần tiếp xúc: 224,785

123456789a

92100

123456789a

Số lượng người dùng: 21.110

Số lần tiếp xúc: 320.341

password123

93100

password123

Số lượng người dùng: 20.835

Số lần tiếp xúc: 123.063

thợ săn

94100

thợ săn

Số lượng người dùng: 20.815

Số lần tiếp xúc: 249.360

987654321

95100

987654321

Số người dùng: 20,157

Số lần tiếp xúc: 599.177

bánh quy

96100

bánh quy

Số người dùng: 20.065

Số lần bị lộ: 193.597

xin chào

97100

xin chào

Số lượng người dùng: 19.998

Số lần tiếp xúc: 255.676

Blink 182

98100

Blink 182

Số lượng người dùng: 19,956

Số lần tiếp xúc: 295,502

yêu và quý

99100

yêu và quý

Số người dùng: 19.723

Số lần tiếp xúc: 349,712

987654

100100

987654

Số lượng người dùng: 19.544

Số lần tiếp xúc: 274,671Nguồn GadgetsNow

Chúng tôi rất vui khi biết đánh giá của bạn

Leave a reply

Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare