Bạo lực Jnu Kanhaiya Kumar Nhận xét về Deepika Padukone Cô đã tham gia Học sinh – Kanhaiya khi Deepika đến JNU{“_id”: “5e154edb8ebc3e87d700e328”, “slug”: “jnu-viol-kanhaiya-kumar-comment-on-deepika-padukone-she-tham gia-sinh viên”, “loại”: “thư viện ảnh”, ” : “xuất bản”, “title_hn”: ” u0926 u0940 u092a u093f u0915 u093e u0915 u0947 u091c u0947 u090f u0928 u092f u09 . u0915 u094d u092f u093e, u0939 u092e u0928 u0947 u0928 u0939 u0940 u0902 u0926 u0947 u0916 u093e “, danh mục” title_hn “:” u0936 u0939 u0930 u0914 u0930 u0930 u093e u091c u094d u092f “,” slug “:” thành phố và tiểu bang “}}

Bạo lực JNU

Bạo lực JNU
– Ảnh: Amar Ujala

{“_id”: “5e154edb8ebc3e87d700e328”, “slug”: “jnu-viol-kanhaiya-kumar-comment-on-deepika-padukone-she-tham gia-sinh viên”, “loại”: “thư viện ảnh”, ” : “xuất bản”, “title_hn”: ” u0926 u0940 u092a u093f u0915 u093e u0915 u0947 u091c u0947 u090f u0928 u092f u09 . u0915 u094d u092f u093e, u0939 u092e u0928 u0947 u0928 u0939 u0940 u0902 u0926 u0947 u0916 u093e “, danh mục” title_hn “:” u0936 u0939 u0930 u0914 u0930 u0930 u093e u091c u094d u092f “,” slug “:” thành phố và tiểu bang “}}

Kanhaiya Kumar

Kanhaiya Kumar
 – Ảnh: ANI

{“_id”: “5e154edb8ebc3e87d700e328”, “slug”: “jnu-viol-kanhaiya-kumar-comment-on-deepika-padukone-she-tham gia-sinh viên”, “loại”: “thư viện ảnh”, ” : “xuất bản”, “title_hn”: ” u0926 u0940 u092a u093f u0915 u093e u0915 u0947 u091c u0947 u090f u0928 u092f u09 . u0915 u094d u092f u093e, u0939 u092e u0928 u0947 u0928 u0939 u0940 u0902 u0926 u0947 u0916 u093e “, danh mục” title_hn “:” u0936 u0939 u0930 u0914 u0930 u0930 u093e u091c u094d u092f “,” slug “:” thành phố và tiểu bang “}}

Deepika Padukone trong JNU

Deepika Padukone trong JNU
– Ảnh: Amar Ujala

{“_id”: “5e154edb8ebc3e87d700e328”, “slug”: “jnu-viol-kanhaiya-kumar-comment-on-deepika-padukone-she-tham gia-sinh viên”, “loại”: “thư viện ảnh”, ” : “xuất bản”, “title_hn”: ” u0926 u0940 u092a u093f u0915 u093e u0915 u0947 u091c u0947 u090f u0928 u092f u09 . u0915 u094d u092f u093e, u0939 u092e u0928 u0947 u0928 u0939 u0940 u0902 u0926 u0947 u0916 u093e “, danh mục” title_hn “:” u0936 u0939 u0930 u0914 u0930 u0930 u093e u091c u094d u092f “,” slug “:” thành phố và tiểu bang “}}

Deepika Padukone trong JNU

Deepika Padukone trong JNU
– Ảnh: Amar Ujala

{“_id”: “5e154edb8ebc3e87d700e328”, “slug”: “jnu-viol-kanhaiya-kumar-comment-on-deepika-padukone-she-tham gia-sinh viên”, “loại”: “thư viện ảnh”, ” : “xuất bản”, “title_hn”: ” u0926 u0940 u092a u093f u0915 u093e u0915 u0947 u091c u0947 u090f u0928 u092f u09 . u0915 u094d u092f u093e, u0939 u092e u0928 u0947 u0928 u0939 u0940 u0902 u0926 u0947 u0916 u093e “, danh mục” title_hn “:” u0936 u0939 u0930 u0914 u0930 u0930 u093e u091c u094d u092f “,” slug “:” thành phố và tiểu bang “}}

Kanhaiya ở JNU

Kanhaiya ở JNU
– Ảnh: Amar Ujala

{“_id”: “5e154edb8ebc3e87d700e328”, “slug”: “jnu-viol-kanhaiya-kumar-comment-on-deepika-padukone-she-tham gia-sinh viên”, “loại”: “thư viện ảnh”, ” : “xuất bản”, “title_hn”: ” u0926 u0940 u092a u093f u0915 u093e u0915 u0947 u091c u0947 u090f u0928 u092f u09 . u0915 u094d u092f u093e, u0939 u092e u0928 u0947 u0928 u0939 u0940 u0902 u0926 u0947 u0916 u093e “, danh mục” title_hn “:” u0936 u0939 u0930 u0914 u0930 u0930 u093e u091c u094d u092f “,” slug “:” thành phố và tiểu bang “}}

Deepika Padukone trong JNU

Deepika Padukone trong JNU
– Ảnh: Amar Ujala

.


Nguồn

Chúng tôi rất vui khi biết đánh giá của bạn

Leave a reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gia Tot
Logo
Enable registration in settings - general