Bộ Chính trị ra Nghị quyết thúc đẩy toàn diện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 – VnReview

0
Bộ Chính trị ra Nghị quyết thúc đẩy toàn diện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 – VnReview


Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 27/9 đã ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tại nghị quyết vừa được ban hành, Bộ Chính trị đặt ra những mục tiêu quan trọng mà Việt Nam cần đạt được trong tương lai. Trong đó, mục tiêu tổng quan trong thời gian tới là nước ta cần tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong mục tiêu tổng quát đó, Bộ Chính trị đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn để phát triển đất nước thông qua cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bộ Chính trị đề ra đến năm 2025, Việt Nam phải duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN; Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã; Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm…

Các chỉ số nói trên phải thay đổi đạt mức đột phá trong 5 năm tiếp theo. Khi đó chỉ số GII không chỉ bó buộc trong phạm vi ASEAN nữa mà phải thuộc top 40 của thế giới, mạng 5G phủ sóng toàn quốc; kinh tế số chiếm trên 30% GDP, năng suất lao động bình quân khoảng 7,5%. Ngoài ra, mục tiêu của Bộ Chính trị là đến năm 2030 Việt Nam cần hoàn thành việc xây dựng Chính phủ số, hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung…

Nghị quyết vừa được ban hành nêu rõ đến 2045, Việt Nam cần trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đần khu vực châu Á; có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Để có thể đạt được những mục tiêu vừa kể trên, Bộ Chính trị đã đề ra các giải pháp cần được thực hiện như: đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; Hoàn thiện thể chế; nâng cao cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; hội nhập quốc tế…

Trong các giải pháp đề ra, đáng chú ý có việc Bộ Chính trị cho rằng doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia sẽ được khuyến khích tham gia. Đồng thời, hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất sẽ được hình thành. Không chỉ vậy, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các cơ quan quy hoạch, xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt…

T.T

Nguồn VNReview

Chúng tôi rất vui khi biết đánh giá của bạn

Leave a reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

GiaTot7
Logo
Reset Password