Cổ phiếu chào bán quyền Cemex có giá P1,54


CEMEX Holdings Philippines, Inc. đã đưa ra mức giá cho đợt chào bán quyền cổ phiếu (SRO) của khoảng 8 tỷ cổ phiếu phổ thông ở mức 1,5,54 mỗi cổ phiếu phổ thông.

Nhà sản xuất xi măng cho biết giá chào bán quyền mua cổ phiếu là 8.293.831.169 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá là P1.00 trên mỗi cổ phiếu phổ thông đã được đặt ở mức 1,5,54 / cổ phiếu phổ thông, nhà sản xuất xi măng cho biết tuyên bố vào thứ hai.

Công ty lưu ý rằng số tiền thu được từ 8.293 tỷ cổ phiếu phổ thông sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc mở rộng nhà máy Xi măng rắn tại Antipolo, Rizal, bao gồm cả việc thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán của công ty con Solid Concrete Corp trong một cơ sở tín dụng quay vòng cho CEMEX Châu Á BV Một phần số tiền thu được cũng sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ tồn đọng thông qua APO Xi măng Corp với CEMEX BV, và tài trợ bổ sung cho các mục đích chung khác.

Công ty TNHH Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) tại Singapore là điều phối viên toàn cầu, trong khi BDO Capital and Investment Corp là công ty bảo lãnh phát hành tại địa phương.

Một xác nhận về giao dịch miễn trừ đã được đưa ra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 11 tháng 12 năm 2019. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines đã chấp thuận đơn đăng ký của Cemex cho việc niêm yết cổ phiếu bổ sung trên PSE, công ty nói và lưu ý rằng cả hai phê duyệt tùy thuộc vào sự tuân thủ của công ty với các yêu cầu sau phê duyệt.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2019, công ty cho biết họ đã nhận được giải phóng mặt bằng từ các nhà quản lý doanh nghiệp cho kế hoạch huy động tới 250 triệu đô la, tương đương khoảng 12,66 tỷ đồng, sẽ liên quan đến 13.115.000.000 cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu. Thời gian ưu đãi được nhắm mục tiêu bắt đầu vào ngày 20 tháng 1 và kết thúc vào ngày 24 tháng 1. Tiền thu được từ giao dịch này cũng sẽ được sử dụng để mở rộng nhà máy và thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán.

Điều này sẽ được mở cho các cổ đông phổ thông hiện tại có trụ sở tại Philippines hoặc ở các khu vực tài phán bên ngoài quốc gia và Hoa Kỳ nơi sự tham gia là hợp pháp.

Vào tháng 4 năm 2019, công ty tuyên bố sẽ tăng cổ phiếu vốn ủy quyền lên P18,31 tỷ, bao gồm khoảng 18,31 tỷ cổ phiếu phổ thông với giá trị tương đương P1 trên mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu vốn ủy quyền của nó hiện đang ở mức 5.195 tỷ cổ phiếu phổ thông có giá là P1 mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu của Cemex đã giảm 25 centavos tương đương 11,96%, đóng cửa P1.84 mỗi cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vào thứ Hai. – Vincent Mariel P. Galang


Nguồn

Chúng tôi rất vui khi biết đánh giá của bạn

Leave a reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gia Tot
Logo
Enable registration in settings - general